Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Autoritate tutelară și asistență socială

SERVICII OFERITE

 

1. ÎNTOCMIRE DOSARE ALOCAȚII DE STAT

Acte necesare:

copii CI/BI părinți
copie certificat căsătorie
copie certificat naștere nou născut
extras de cont titular alocație (dacă se dorește primirea banilor în cont)

2. ÎNTOCMIRE DOSARE INDEMINIZATIE CREȘTERE COPIL ȘI STIMULENT DE INSERȚIE , CONFORM O.U.G.2010/2010

Acte necesare:

Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani
Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original)
Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original)
Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006
Certificatul de casătorie (copie xerox şi original)
Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz
Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din utimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal (persoanele care realizează venituri din activități independente, trebuie să prezinte în anul următor dovada privind venitul efectiv realizat în vederea recalculării indemnizației)
Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator
Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator
Dosar
Extras de cont de la una din următoarele bănci: BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, AȚE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Millennium Bank, Credit Agricole
În situaţia în care părinţîi copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară
Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului(Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/ Administraţia Finanţelor Publice)
Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

NOTA – CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

3. EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE NECESARE EVALUĂRII / REEVALUĂRII PENTRU ÎNCADRAREA COPILULUI ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP, PENTRU ELABORAREA UNUI PLAN DE ABILITARE – REABILITARE

Documentația necesară pentru efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap, pentru elaborarea unui plan de abilitare – reabilitare a copilului cu divizibilități, pentru orientare școlară a copilului cu divizibilități.

Acte necesare:

Cerere Tip
B.I./C.I. părinţi (original şi copie xerox)
Certificat naştere sau C.I.minor/ă (original şi copie xerox)
Certificat de încadrare în grad de handicap (original şi copie xerox)
Certificat de orientare şcolară / profesională (original şi copie xerox)
Act medical (referat medical sau ieşire spital, etc. – copie xerox)
Dosar cu şînă de încopciat, pentru caz nou încadrare în grad de handicap.
4. EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE NECESARE EVALUĂRII / REEVALUĂRII PENTRU INTERNARE

Acte necesare:

B.I./C.I. al/a persoanei cu handicap
Certificat de încadrare în grad de handicap valabil
Act medical (referat medical, scrisoare medicală, bilet ieşire spital, etc.)
Cupon pensie, adeverinţă salariat (după caz)
5. ÎNTOCMIRE ȘI MONITORIZARE DOSARE VENITUL MINIM GARANTAT

Acte necesare:

Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naştere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorţ, livret familie) – original şi copie
Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizaţie persoana cu handicap, adeverinţă de salariu, declaraţie de la notar cu privire la venituri);
Adeverinţă Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă – persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare)
Adeverinţă privind starea sănătăţîi (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau ÎI de invaliditate)
Adeverinţă de elev/student (forma de învăţământ, tipul şi cuantumul bursei)
Cerere și declarație privind veniturile (tipizate)
Adeverință privind veniturile realizate supuse impozitării eliberata de Administrația Financiara
Dosar cu șina
Adeverință Registru Agricol (Primărie)
6. ÎNTOCMIRE ȘI MONITORIZARE DOSARE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Acte necesare:

Cerere
Copii carte de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie, sentință divorț, declarație notarială persoane despărțite
Acte doveditoare de venit
Cupon alocație de stat
Adeverință de la școală
Adeverință de la registru agricol
Certificat fiscal de la primărie
Dosare cu șina – 2 bucăți
7. CONSILIERE ȘI MONITORIZARE FAMILII CU COPII AI CĂROR PĂRINȚI SUNT PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE

Ultima actualizare: 09:33 | 17.05.2024

Sari la conținut