Skip to content Skip to footer

Schela

judeţul Galaţi

Lascăr Catargiu

(n.1823 - d.1899), politician

Vezi secțiunea

Evenimente locale

Tradiții, obiceiuri și spectacole organizate în comuna Schela.

Vezi secțiunea

Proiecte de investiții

Lista proiectelor de investiții de pe raza comunei Schela.

Vezi secțiunea

Documente aprobate

Decizii oficiale luate de autoritățile administrative

Vezi secțiunea

Aparatul administrativ

Primar

Petrea Maricel

Viceprimar

Toma Lucia Diana

Secretar General

Olaru Argentina

Contabil

Boza Gabriela Violeta

Compartimente

Achiziții publice

Registrul agricol

Urbanism

Asistență socială

Stare civilă

Situații de urgență (SVSU)

Vezi toate

Cuvântul primarului

Încă de la începutul mandatului am fost conștient de faptul că administrația publică locală este factorul hotărâtor care, susținut de comunitatea locală și agenții economici din zonă trebuie să-și propună o serie de programe pentru crearea unor condiții de viață corespunzătoare pentru toți locuitori comunei Schela. În aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea am început toate demersurile necesare pentru modernizarea comunei Schela astfel încât să o aduc la nivelul de comună europeană și de stațiune turistică de interes național. Prin implementarea noilor proiecte ne vom bucura de o infrastructură stradală modernă, de rețele de apă și de canalizare, de educarea în bune condiții a copiilor comunei în școli și grădinițe , de extinderea rețelelor de iluminat public și nu în ultimul rând dezvoltarea turistică având în vedere potențialul foarte ridicat pe care îl are comuna Schela. În calitate de ales și reprezentant al dumneavoastră, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și îmi exprim convingerea totală că în viitor vom forma o echipă de succes și vom sărbători împreună finalizarea tuturor proiectelor pe care ni le-am propus și cetățenii comunei Schela să aibă un trai mult mai decent.

Petrea Maricel

primarul comunei Schela

Proiecte de investiții

 • Modernizare sistem de alimentare cu apă în satul Schela, comuna Schela, județul Galați
 • Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Schela, județul Galați
 • Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la nivelul școlii ,,Lascăr Catargiu”, comuna Schela, județul Galați
 • Construire dig de protecție pe latura de vest a comunei Schela, județul Galați
 • Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Schela, județul Galați
 • Elaborarea/actualizarea în format gis a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană
 • Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Schela, județul Galați, faza II
 • Înființare piste de biciclete în comuna Schela, județul Galați
 • Parc panouri fotovoltaice în comuna Schela, județul Galați
 • Amenajare poduri și podețe de trecere peste pârâul lozova și amenajare alei pietonale în intravilanul comunei Schela, județul Galați
 • Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Schela, județul Galați
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale ,,Lascăr Catargiu”, comuna Schela, județul Galați
 • Construire centru de zi pentru copii, în sat Schela, comuna Schela, județul Galați
 • Amenajare piață agroalimentară în comuna Schela, județul Galați
 • Extindere, modernizare, reabilitare și dotare dispensar uman în satul Schela, comuna Schela, județul Galați
 • Extindere, modernizare, reabilitare și dotare gradiniță cu program normal în sat Schela, comuna Schela, județul Galați

Mai mult

UAT COMUNA SCHELA a semnat contractul de finanțare nr. 1042DOT/2023 pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale ”Lascăr Catargiu” Schela și a structurilor școlare arondate din comuna Schela, județul Galați” (cod F-PNRR-Dotări- 2023-1092), depus în cadrul PNRR/2022/C15.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a surselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a proiectului este de 684.858,45 lei, din care valoarea sumei eligibile este de 575.511,30 lei, valoare TVA eligibil aferentă este de 109.347,15 lei.

Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Schela.

Obiectivele proiectului:
- Asigurarea infrastructurii și resursele tehnologice necesare, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoarul de informatică și a echipamentelor digitale; - Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.
Investiția va consta în dotarea cu echipamente pentru laboratorul de informatică din cadrul Școlii Gimnaziale „Lascăr Catargiu”, dotarea cu echipamente digitale a 10 săli de clasă/grupă din cadrul Școlii Gimnaziale „Lascăr Catargiu” și a structurilor școlare arondate, utilizate în scop didactic și care să asigure desfășurarea optima a procesului educational, înlocuirea mobilierului existent în 3 săli de clasă, dotarea cu mobilier a laboratorului de informatică, dotarea laboratorului de fizică cu materiale didactice specifice și mobilier precum și cu echipamente digitale, dotarea cabinetului de asistență psihopedagogică cu mobilier specific, materiale didactice inclusiv echipamente digitale.
Perioada de implementare a proiectului începe la data de 10.08.2023 și se încheie la data de 31.12.2024.

Evenimente locale

Ziua culturii Naționale

Eveniment organizat în data de 15 Ianuarie 2024

Vezi mai mult

Ziua națională a României

Eveniment sărbătorit în data de 1 Decembrie 2023

Vezi mai mult

Ziua comunei

Spectacolul organizat în data de 14 octombrie 2023

Vezi mai mult

Moș Crăciun la Școala și Grădinița din Schela

Cadouri din partea lui Moș Crăciun, reprezentat de primarul Maricel Petrea

Vezi mai mult

Ziua comunei

Spectacolul organizat în data de 14 octombrie 2019

Vezi mai mult

Școala altfel

Spectacolul organizat cu ocazia Carnavalului de toamnă

Vezi mai mult

Spectacol caritabil

„Cântec pentru Gabriela”

Vezi mai mult

Spectacol de muzică, poezie și literatură

"O floare, un zâmbet, un cântec"

Vezi mai mult

Prognoza meteo

Ora locală

12:15 am

Calendarul ortodox

Ieri, 19 iulie, am sărbătorit:

 • Sfânta Macrina

Astăzi, 20 iulie, sărbătorim:

 • Sfântul Ilie

Mâine, 21 iulie, vom sărbători:

 • Sfântul Proroc Iezechiel
 • Cuvioșii Rafael și Partenie de la Agapia

Poimâine, 22 iulie, vom sărbători:

 • Sfânta Maria Magdalena

Istoricul comunei

Lascăr Catargiu

(n.1823 - d.1899), politician

Omul politic Lascăr Catargiu s-a născut pe 1 noiembrie 1823, la Iași, într-o veche familie de boieri moldoveni. Primii ani de şcoală i-a urmat în pensioane particulare. După terminarea studiilor, a devenit ataşat la Ministerul de Interne, apoi locţiitor de ispravnic la Huşi (1843-1844) şi pârcălab de Neamţ.

Pe 28 martie 1848, Catargiu a fost unul dintre semnatarii Petiţiei-proclamaţiune de la Iaşi, în care se aduceau critici regimului politic şi se propuneau o seamă de măsuri pentru dezvoltarea ţării pe baze mai liberale. După înăbuşirea mişcării, domnitorul Mihail Sturdza l-a exilat la moşia sa din judeţul Neamţ. În timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica, Catargiu a revenit în administraţia de stat. În 1853, a fost numit pârcălab de Iaşi, iar în anul următor a ocupat aceeaşi funcţie în Covurlui.

Unionist convins, Lascăr Catargiu a desfăşurat o intensă activitate în acest sens, fiind membru în Comitetul Electoral al Unirii de la Iaşi (februarie 1857) şi deputat în Divanul ad-hoc de la Iaşi, poziţie din care a contribuit la elaborarea şi adoptarea punctelor programului unionist. În Adunarea Electivă, Catargiu a fost candidatul la domnia Moldovei din partea conservatorilor, dar a fost constrâns să renunţe la candidatură în favoarea colonelului Alexandru Ioan Cuza.

După Unirea Principatelor, a fost numit ministru de Interne în cabinetul Manolache Epureanu din Moldova (27 aprilie – 10 noiembrie 1859). A intrat în conflicte intense cu domnitorul Cuza, astfel că, alături de C.A. Rosetti, liderul liberalilor radicali, a devenit principalul artizan al formării „monstruoasei coaliţii” care a condus la înlăturarea lui Cuza din fruntea statului.

În perioada 11 februarie – 10 mai 1866, Lascăr Catargiu a făcut parte din Locotenenţa domnească, organism politico-administrativ care a condus statul român până la înscăunarea lui Carol I.

Mai mult

În 1889 Parlamentul României a emis o lege care prevedea înfiinţarea de noi sate pe domeniile care aparţineau statului. Una dintre moşiile statului era situată pe raza comunei Braniştea, pe locul actual al satului Schela.
Pentru înfiinţarea unei comunităţi acolo, Prefectura judeţului şi Primăria Braniştea au organizat o selecţie în urma căreia au fost împropritărite 782 de familii nevoiase din "plasa" Siretului. În anul 1894, primele familii şi-au luat în primire loturile lor în Schela.

În anul 1896 aşezarea a fost înregistrată în documentele vremii ca sat şi a primit numele de Lascăr Catargiu, în cinstea unui politician. Localitatea Schela a purtat acest nume vreme de 78 ani. În primii 14 ani satul a fost afiliat la comuna Braniştea. În luna iunie a anului 1908, satul, care avea deja peste 200 de familii, s-a transformat în comună şi şi-a înfiinţat propria lui Primărie. Noua comună a luat sub tutela ei şi satul Negrea, în perioada anilor 1908-1926. După cel de-al doilea război mondial, comuna Lascăr Catargiu s-a dezvoltat mai rapid decât Negrea.

Diriguitorii regimului comunist au hotărât să schimbe denumirea comunei. Lascăr Catargiu fusese Preşedintele Partidului Conservator şi devenise un personaj istoric dezavuat de regim. În 1964 comuna a primit denumirea actuală: Schela. O contribuţie decisivă la dezvoltarea comunei Schela a avut-o aşezarea ei favorabilă, pe artera rutieră centrală a judeţului Galaţi. Sătenii din Schela au avut posibilitatea să lucreze în oraşul Galaşi, făcând naveta. Populaţia activă nu a migrat spre oraş în aceeaşi măsură în care a făcut-o cea din Negrea.

Exploatarea petrolieră aflată pe teritoriul Schelei a contribuit şi ea la menţinerea unei stabilităţi a fortei de muncă în sat. În plus, în perioada comunistă, localitatea Schela a avut parte de una dintre cele mai eficiente administrări ale resurselor agricole şi animaliere. Satul Schela a fost, în perioada 1980 -1990, unul dintre polii agriculturii judeţului Galaţi.

Istoricul comunei

Ultima actualizare: 13:46 | 2.07.2024

Sari la conținut