Primaria Schela

Primaria Comunei
SCHELA
- judeţul Galaţi -

Primaria Schela

Asistenta Sociala


AJUTOR SOCIAL, ACORDAT CONFORM LEGII 416/2001 
ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI :
 • -CERERE TIP-conform Anexa 1-completata de persoana singura sau unul din membrii familiei cu capacitate deplina de exercitiu. 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind componenta familiei: buletin/carte de identitate, certificate nastere, certificat de casatorie, , hotarare de divort, dispozitie de curatela, hotarare de incuviintare spre adoptie, incredintare sau plasament familial si/sau alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz. 
 • -ADEVERINTA DE ELEV pentru persoanele care urmeaza o forma de invatamant 
 • -ADEVERINTA ELIBERATA DE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA –pentru persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii 
 • -PERSOANELE INAPTE DE MUNCA-vor prezenta acte doveditoare din care sa reiasa incapacitatea de munca sau pierderea totala (partiala) a capacitatii de munca - (certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta eliberata de medicul specialist, certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale). 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind bunurile familiei 
Familiile beneficiare de alocatia pentru sustinerea familiei sau ajutor pentru incalzirea locuintei depun la primaria Schela CERERE-TIP-conform Anexa 2 insotita de adeverinte AJOFM si/sau acte medicale, ajutorul social urmand a se acorda in baza documentelor depuse la dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei sau ajutor incalzire.

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI :
 • -CERERE TIP-conform Anexa 1-completata de reprezentantul legal al familiei 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind componenta familiei: buletin/carte de identitate, certificate nastere, certificat de casatorie, , hotarare de divort, dispozitie de curatela, hotarare de incuviintare spre adoptie, incredintare sau plasament familial, livret de familie si/sau alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz. 
 • -ADEVERINTA DE ELEV pentru copiii care urmeaza o forma de invatamant 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind bunurile familiei
Familiile beneficiare de ajutor social depun la primaria Schela doar CERERE-TIP-conform Anexa 2, alocatia pentru sustinerea familiei urmand a se acorda in baza documentelor depuse la dosarul de ajutor social.


AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI :
 • -CERERE TIP-conform Anexa nr. 1-completata de proprietarul locuintei 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind componenta familiei: buletin/carte de identitate, certificate nastere si/sau alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz. 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii 
 • -ACTE DOVEDITOARE privind bunurile familiei
Familiile beneficiare de alocatia pentru sustinerea familiei depun la primaria Schela doar CERERE-TIP-conform Anexa 2, ajutorul pentru incalzirea locuintei urmand a se acorda in baza documentelor depuse la dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei.

Documente

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVELUL JUDETULUI GALATI

● PRIMARIA COMUNEI SCHELA
–telefon 0236 828100, fax: 0236828165, email: schela@gl.e-adm.ro, http://www.comunaschela.ro -Asigura acordarea de beneficii sociale
-Acorda consiliere, suport si asistenta pentru copii, tineri, adulti si familii aflate in dificultate.

●FUNDATIA "INIMA DE COPIL" cu sediul in mun. Galati, Bdul. Dunărea nr.3, Bl. A8 ap. 2 Punct de contact: Str Dunarea, nr 42A, bl. PR1, sc 2, parter Email: office@inimadecopil.ro Mobil: +40-236.312.199 http://www.inimadecopil.ro

●FUNDATIA "FAMILIA" cu sediul in mun. Galati, str. Barbosi, nr. 6, te. 0236/477423 -Acorda sprijin victimelor violentei in familie

●FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR cu sediul in mun. Galati, str. Barbosi, nr. 6, te. 0236/470040 -Acorda sprijin persoanelor varstnice victime ale violentei in familie.

●DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI, strada Brailei nr. 138 B, tel. 0236-311086, 311087.

Servicii sociale acordate copiilor în cadrul DGASPC Galaţi
Telefonul copilului – asigură preluarea şi înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. Contact: tel. 0236-983
Serviciul evaluare complexă copii – identifică, evaluează şi monitorizează copii cu dizabilităţi şi verifică îndeplinirea condiţiilor de încadrare în grad de handicap a copiilor care necesită această măsură, întocmeşte rapoarte de evaluare, planuri de recuperare şi îndrumă părinţii spre servicii medicale specializate Contact: tel. 0236-311086
Centrul Maternal - serviciu de tip rezidential pentru cupluri mamă-copil; Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138B, tel. 0236-833223

Servicii sociale acordate persoanelor adulte în cadrul DGASPC Galaţi
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap asigură informarea persoanelor adulte cu handicap privind problematica psiho-medico-socială şi întocmeşte dosarele pentru evaluarea în cadrul comisiei de evaluare persoane cu handicap adulte Contact: tel. 0236-311086
Serviciul de relaţii publice şi prestaţii sociale persoane cu handicap – acordă facilităţile conform legislaţiei în vigoare pentru persoanele cu handicap, prelucrează din punct de vedere administrativ dosarele persoanelor cu handicap, eliberează adeverinţe şi acte necesare, oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu Contact: tel. 0236-311087
.

Informatii contact

Comuna Schela, Judeţul Galaţi
Telefon: 0236-828100
Fax: 0236-828165
Cod postal 807265
primariaschela@yahoo.com

INFORMATII

Ournet.ro

TRANSPARENTA

SISOP

Copyright © Primaria Schela

Design by PublicSoft.Info